For foreldre med barn i barnehage.
Mai Brit Helgesen i Tromsø

- Det er angsten for å bli utstøtt fra fellesskapet som fører til  mobbing og utestengelse, sa førstelektor Mai Brit Helgesen på FUBs konferanse i Tromsø 21. oktober. Førstelektor Ellen Os snakket om kvaliet i barnehagen med særlig fokus på de aller ...
Les mer

Vennskap i Vollen barnehage Bodø (Foto Ann-Hilde Hansen

Bor du i Kristiansand eller omegn? Da har du mulighet til gratis påfyll på vår foreldrekonferanse på Caledonien fredag 4. november. Mobbing i barnehagen er et av temaene som tas opp. Foto: Ann-Hilde Hansen
Les mer

Flere nyheter »
Barnehageport

FUB fornøyd med forslag til rammeplan

FUB er godt fornøyd med forslag til ny rammeplan for barnehager, spesielt at ansvars- og oppgavefordeling er tydeliggjort og at viktige temaer som mobbing og foreldresamarbeid er tatt med.
Les mer

Marie Skinstad-Jansen foran barn på matkultursenter

Å engasjere seg gir trygghet

Å engasjere seg i barnehagen er både morsomt og viktig. Da jeg som "nybakt barnehagemor" ble med i samarbeidsutvalget (SU), fikk jeg en mye større forståelse for hvordan barnehagen jobber og hvorfor.
Les mer

FUB har ment »
Aktuelt

Banner med lenke til evalueringsskjma for FUBs rådgivning og foredrag

Banner som peker til nullmobbing.no hos Utdanningsdirektoratet

Barnehagefakta.no, banner til nettstedet

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post: post@fubhg.no
Org. nr: 989 628 011