For foreldre med barn i barnehage.
Lena Jensen og Åse-Berit Hoffart med leseplakater

Sett av datoen allerede nå: Barnehagedagen 2016 blir tirsdag 1. mars og tema blir lesing og språk i barnehagen!
Les mer

Forskerne fra UiA mobbing i bhg

Rundt 80 deltakere var samlet da FUB og FUG arrangerte fagseminar 12. mars der forskerne samlet presenterte sine funn om mobbing i barnehagen. Dette er en del av prosjektet Hele barnet hele løpet.
Les mer

Flere nyheter »
Barn og voksne rundt bord i barnehagen

FUB positive til gratis kjernetid og fritak for foreldrebetaling

FUB er glad for at regjeringen innfører en ordning som fritar foreldre med lavest inntekt foreldrebetaling i barnehagen. FUB støtter også forslaget om gratis kjernetid for 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt.
Les mer

FUB-leder og Bufdir-leder

Nytt hefte om barn og brudd

Hvordan skal de ansatte i barnehagen forholde seg til foreldre og barn som står midt oppe i skilsmisser eller brudd?
Les mer

FUB har ment »
Aktuelt

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post:
Org. nr: 989 628 011