For foreldre med barn i barnehage.
FUB-leder og sønn Isak på skolebesøk

- Den største overgangen er nok for foreldrene, sier avdelingsleder Lillan Stephansen-Smith ved Melløs skole. I skolegården 26. mai stod 57 barn og foreldre som tente lys da rektor ønsket velkommen til skolebesøk. Men Isak (6) var mer enn klar.
Les mer

Lena Jensen og Åse-Berit Hoffart med leseplakater

Sett av datoen allerede nå: Barnehagedagen 2016 blir tirsdag 1. mars og tema blir lesing og språk i barnehagen!
Les mer

Flere nyheter »
Barn og voksne rundt bord i barnehagen

FUB positive til gratis kjernetid og fritak for foreldrebetaling

FUB er glad for at regjeringen innfører en ordning som fritar foreldre med lavest inntekt foreldrebetaling i barnehagen. FUB støtter også forslaget om gratis kjernetid for 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt.
Les mer

FUB-leder og Bufdir-leder

Nytt hefte om barn og brudd

Hvordan skal de ansatte i barnehagen forholde seg til foreldre og barn som står midt oppe i skilsmisser eller brudd?
Les mer

FUB har ment »
Aktuelt

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post:
Org. nr: 989 628 011