For foreldre med barn i barnehage.
Unge foreldre konf14

Helgen 24. og 25. oktober blir datoen for årets Foreldrekonferanse på Gardermoen. Som i fjor blir det en felles konferansen for FUG og FUB med plass til rundt 200 deltakere. Merk deg tiden!
Les mer

FUB-leder Marie Skinstad-Jansen på Barnehagedagen 2015

Mobbing vil fortsatt stå på dagsorden for FUB til høsten. Hittil i år har vi holdt 30 foredrag om mobbing i barnehagen, og til høsten blir det flere. I september deltar vi igjen i årets Manifest mot mobbing-kampanje.
Les mer

Flere nyheter »
Lei seg - barnehagejente

Høringssvar til NOU 2015:2 "Å høre til"

FUB håper og ønsker at Kunnskapsdepartementet framover inkluderer barnehageområdet i det nødvendige og viktige arbeidet med å avdekke, forebygge og stoppe mobbing blant barn.
Les mer

FUB-leder og sønn Isak på skolebesøk

Spente barn og foreldre før skolestart

- Den største overgangen er nok for foreldrene, sier avdelingsleder Lillan Stephansen-Smith ved Melløs skole. I skolegården 26. mai stod 57 barn og foreldre som tente lys da rektor ønsket velkommen til skolebesøk. Men Isak (6) var mer enn klar.
Les mer

FUB har ment »
Aktuelt

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post: post@fubhg.no
Org. nr: 989 628 011