For foreldre med barn i barnehage.
Vennskap i Vollen barnehage Bodø (Foto Ann-Hilde Hansen

Bor du i Kristiansand eller omegn? Da har du mulighet til gratis påfyll på vår foreldrekonferanse på Caledonien fredag 4. november. Mobbing i barnehagen er et av temaene som tas opp. Foto: Ann-Hilde Hansen
Les mer

Glade småbarn

Gode barnehager for alle barn?
Les mer

Flere nyheter »
Marie Skinstad-Jansen foran barn på matkultursenter

Å engasjere seg gir trygghet

Å engasjere seg i barnehagen er både morsomt og viktig. Da jeg som "nybakt barnehagemor" ble med i samarbeidsutvalget (SU), fikk jeg en mye større forståelse for hvordan barnehagen jobber og hvorfor.
Les mer

Åse-Berit Hoffart og Lou C. Norreen med brosjyre

Tid for det gode samarbeidet

Et nytt barnehageår er i gang, og det er tid for å etablere gode samarbeidsarenaer mellom hjem og barnehage. I disse dager velges foreldrerepresentanter til foreldreråd og samarbeidsutvalg. Kanskje noe for deg?
Les mer

FUB har ment »
Aktuelt

Banner med lenke til evalueringsskjma for FUBs rådgivning og foredrag

Banner som peker til nullmobbing.no hos Utdanningsdirektoratet

Barnehagefakta.no, banner til nettstedet

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post: post@fubhg.no
Org. nr: 989 628 011