For foreldre med barn i barnehage.
Barnehagedagen 2015 m logo

Nå kan alle barnehager som vil være med på å markere Barnehagedagen 2015 bestille materiell. Temaet er natur og friluft og fristen er 10. februar.
Les mer

Lou Cathrin Norreen 2015

I 2014 mottok Foreldreutvalget for barnehager (FUB) 350 henvendelser fra foreldre, en økning på 79 fra året før. En fjerdedel av sakene gjaldt dårlig samarbeid og dialog med de ansatte i barnehagen.
Les mer

Flere nyheter »
Barnehageport

FUB kritisk til endringer i barnehageloven

FUB er kritisk til en rekke av punktene i regjeringens forslag til endringer i Barnehageloven. FUB stiller seg undrende til forslaget om fylkesmannen som tilsynsorgan for barnehagene og tviler på at dette sikrer uavhengighet slik Regjeringen opprinne...
Les mer

Hele barnet hele løpet ppt

Kronikk: Mobbing i barnehagen

I et nytt forskningsprosjekt svarer både barn, foreldre og ansatte at mobbing skjer i barnehagen. Altfor ofte tenker de voksne: «Det går seg nok til.»
Les mer

FUB har ment »
Aktuelt

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post:
Org. nr: 989 628 011