For foreldre med barn i barnehage.
Bjørn Rørvik forfatter

Nå kan du bestille materiell til Barnehagedagen - og samtidig vinne høytlesing med en barnebokforfatter.
Les mer

FUB-leder Marie Skinstad-Jansen

I 2015 mottok Foreldreutvalget for barnehager (FUB) 390 henvendelser fra foreldre, en økning med 40 saker fra året før. De fleste gjaldt usikkerhet omkring hvilken rett foreldre har til å medvirke i ulike saker i barnehagen.
Les mer

Flere nyheter »
Marie Skinstad-Jansen i svart bluse

En spennende vår for FUB og barnehagene

Vi er godt i gang med det nye året og mange spennende og viktige saker står på programmet utover vinteren og våren.
Les mer

Liten gutt bakfra i grønt gress

Barn med særlige behov - FUBs høringssvar

FUB synes det er positivt at bestemmelsene som gjelder barn med særlige behov under skolepliktig alder, flyttes fra Opplæringsloven til Barnehageloven. Samtidig er det ikke alle forslagene i høringen FUB er enig i.
Les mer

FUB har ment »
Aktuelt

Barnehagefakta.no, banner til nettstedet

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post: post@fubhg.no
Org. nr: 989 628 011