For foreldre med barn i barnehage.
Lena Jensen alvorlig v fontene

De første årene er de aller viktigste årene i et menneskes liv. Barnehager med god kvalitet er avgjørende for barnets trivsel og utvikling, og alle barn uavhengig av hvor de bor må sikres et barnehagetilbud av høy kvalitet. Årets budsjettaper er barn...
Les mer

Lederne i FUB og FUG samtaler

Både ansatte, foreldre og barna selv bekrefter at mobbing skjer i barnehagen. Dette går fram av helt ferske funn fra prosjektet Hele barnet hele løpet (2013-2015) som ble offentliggjort tirsdag. FUG og FUB er delaktige i prosjektet.
Les mer

Flere nyheter »
Lena Jensen og Berit Bae

Kompetanse en nøkkel til kvalitet i barnehagen

- En milepæl. Et spennende samarbeid! Det var ord som ble brukt av innledere og deltakere på FUBs og NHOs felles seminar om barnehagekvalitet torsdag. Kompetanse blant personale stod i fokus.
Les mer

FUB alle samlet 2010 - 14

Foreslå kandidatar til nytt FUB!

Har du forslag til engasjerte barnehageforeldre som kunne tenkje seg å sitje i eit nasjonalt FUB?
Les mer

FUB har ment »
Aktuelt

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post:
Org. nr: 989 628 011