For foreldre med barn i barnehage.
Forfatter Bjørn F. Rørvik i Sandnes (Foto: Stig Brusgaard UDF)

Tema for neste års Barnehagedag er lek og lekens betydning for vennskap. Lek og det å ha noen å leke med, er det som barn selv sier er viktigst for å trives.
Les mer

Konferanse

Til høsten arrangerer FUB regionale konferanser for barnehageforeldre! For å nå enda flere foreldre enn tidligere med èn konferanse, arrangerer vi nå konferanser i tre byer.
Les mer

Flere nyheter »
Tilvenning

Tips til tilvenningen i barnehagen

Etter sommeren er det tid for tilvenning i barnehagen. Mange barn skal starte opp i barnehagen for aller første gang.  FUB har utarbeidet en Tipsliste om tilvenning i barnehagen
Les mer

Portrett FUB-leder sort

Stor økning i antall saker om mobbing i barnehagen

Det siste halve året har 24 foreldre kontaktet FUB om mobbing og mistrivsel i barnehagen. Det er en tredobling i forhold til hele 2015. Foreldre har meldt til FUB at de har opplevd systematisk utestengelse av barn i barnehagen.
Les mer

FUB har ment »
Aktuelt

Banner med lenke til evalueringsskjma for FUBs rådgivning og foredrag

Barnehagefakta.no, banner til nettstedet

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post: post@fubhg.no
Org. nr: 989 628 011