For foreldre med barn i barnehage.
FUB-leder Marie Skinstad-Jensen på Geitmyra

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er glad for at regjeringen nå har en sterkere prioritering på kompetansehevingstiltak for personalet i barnehagen, og håper at Stortinget følger opp med krav om økt pedagogtetthet og krav om barnehagefaglig kompe...
Les mer

Unge foreldre konf14

Det nærmer seg årets store foreldrekonferanse for barnehage- og skoleforeldre. Den skjer om en drøy måned på Gardermoen i regi av FUB og FUG. Nå kan du melde deg på!
Les mer

Flere nyheter »
gutt med blå sekk og foreldrene

Skolestart: Spent forventning eller vond klump i magen?

Når Martin tar sine første skitt inn skoleporten sammen med mor og far er det mye som står på spill. Ikke bare har han forlatt kjente og kjære ansikter og rammer i barnehagen. Han entrer en helt ny arena med andre voksen og ukjente regler å forholde ...
Les mer

Lei seg - barnehagejente

Høringssvar til NOU 2015:2 "Å høre til"

FUB håper og ønsker at Kunnskapsdepartementet framover inkluderer barnehageområdet i det nødvendige og viktige arbeidet med å avdekke, forebygge og stoppe mobbing blant barn.
Les mer

FUB har ment »
Aktuelt

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post: post@fubhg.no
Org. nr: 989 628 011