For foreldre med barn i barnehage.
Forskerne fra UiA mobbing i bhg

Rundt 80 deltakere var samlet da FUB og FUG arrangerte fagseminar 12. mars der forskerne samlet presenterte sine funn om mobbing i barnehagen. Dette er en del av prosjektet Hele barnet hele løpet.
Les mer

Kronprinsessen i ring med barna

- Jeg liker beste å plukke bær og gå tur med hundene våre, svarte Kronprinsesse Mette-Marit da hun ble spurt av barna i Steinrøysa barnehage hva hun like å gjøre best ute i naturen.
Les mer

Flere nyheter »
FUB-leder og Bufdir-leder

Nytt hefte om barn og brudd

Hvordan skal de ansatte i barnehagen forholde seg til foreldre og barn som står midt oppe i skilsmisser eller brudd?
Les mer

Barnehageport

FUB kritisk til endringer i barnehageloven

FUB er kritisk til en rekke av punktene i regjeringens forslag til endringer i Barnehageloven. FUB stiller seg undrende til forslaget om fylkesmannen som tilsynsorgan for barnehagene og tviler på at dette sikrer uavhengighet slik Regjeringen opprinne...
Les mer

FUB har ment »
Aktuelt

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post:
Org. nr: 989 628 011