- Når min sønn begynner på skolen til høsten, vil han automatisk få rett til å velge samisk opplæring.  Det har han ikke nå mens han går i barnehagen. Dette er jo ulogisk. Barna kan vel ikke plutselig få en rett til språket sitt når de fyller seks år? spør FUB-medlem Roger Skarvik fra Alta.

Myndighetene har et ansvar for å legge til rette for at samisk språk og kultur kan styrkes og videreutvikles, blant annet gjennom ”sameparagrafen”, paragraf 110a i Grunnloven. Også FNs barnekonvensjon forplikter norske myndigheter på dette området.

Da har barnehagen en sentral plass, mener FUB. I 2008 var det 6705 barnehager i landet. 41 av disse var samiske barnehager eller samiske avdelinger i norske barnehager.
 

Kamp om plassene

Mange barn får ikke plass i samisk barnehage eller avdeling, og de går derfor gjennom barnehagen uten noe samisktilbud. Dette gjør det vanskeligere for barn å tilegne seg samiske språk.

- Særlig når man har gjort barnehagene til en del av utdanningsløpet og er svært opptatt av språkutvikling i barnehagene, er dette et paradoks, mener FUB-leder Lena Jensen.

Hun mener en lovfestet individuell rett til et samisk barnehagetilbud bør innføres, og det bør gjelde uavhengig av hvor man bor i landet.
 

Rekruttering

Det er en utfordring for mange kommuner å rekruttere samisktalende personale, og FUB mener det derfor må samarbeid til mellom kommunene, Sametinget, fylkeskommunene og Staten.

- Det kreves et langsiktig arbeid for å forbedre situasjonen med tanke på rekruttering. I noen kommuner kan allikevel mye løses med en mer hensiktsmessig organisering. Norge trenger uansett et bedre tilbud til samiske barnehagebarn, både for å dekke behovet og for å oppfylle Statens forpliktelser, sier Jensen.

Kontaktpersoner:
FUB-medlem Roger Skarvik, tlf. 97 62 66 17 eller FUB-leder Lena Jensen, tlf. 91 30 01 69.