Norske barnehager er hjemlet i Lov om barnehager og skal gi et pedagogisk tilbud til barn under skolepliktig alder. Barnehagetilbudet i Norge er frivillig, men ca 90 % av alle 0–3-åringer og 95 % av alle 3–5 åringer i Norge går per 2014 i barnehage.

Hva som kjennetegner den norske barnehagen er flere forhold. Både hvordan barnehagen er organisert, gruppeinndelinger, personalnorm og barnehagens innhold er med på å sette sitt preg på den "nordiske" barnehagen.