For foreldre med barn i barnehage.

Arrangementer

FUG og FUB-leder knyttre vennskapsbånd

FUB arrangerer årlig en konferanse for foreldre som har barn i barnehagen.

FUB arrangerer også andre konferanser.

I menyen til venstre kan du lese mer om de faste arrangementene som Barnehagedagen og Manifest mot mobbing. FUB har også vært medarrangør til frokostseminaret som var et samarbeid mellom FUB og NHO i august 2014.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post:
Org. nr: 989 628 011