Neahttaresursa váhnemiidda,
geaid mánát leat skuvllas

"Tenke stort om de små!"

child look
"Vi må tenke stort om de små", sier Kunnskapsminister Kristin Halvorsen, når innhold og kvalitet i barnehagen nå er blitt satt på dagsorden av Regjeringen.

Synet på barnet har endret seg enormt gjennom de siste 50 årene. For 5 tiår tilbake skulle barnet oppdras til lydighet og tilpasning, mens dagens barnesyn i langt større grad vektlegger barndommens egenverdi. Barn av i dag har rett til å medvirke i sin hverdag og delta aktivt som medlem av samfunnet.
På denne siden og linkene til venstre, kan du lese mer om barnehagebarnet, hva som særpreger aldersgruppen 1 - 5 år og om forskjellige tema som knytter seg opp mot barn i barnehage.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post:
Org. nr: 989 628 011