For foreldre med barn i barnehage.

Arrangementer

Mødre og barn FUBkonf

FUB arrangerer årlig en konferanse for foreldre som har barn i barnehagen.

FUB arrangerer også andre konferanser. I menyen til venstre kan du lese mer om de faste arrangementene som Barnehagedagen og Manifest mot mobbing.
 

Ressursbank

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post: post@fubhg.no
Org. nr: 989 628 011