I de aller fleste barnehager består grunnbemanningen av en barnehagelærer/pedagog og to assistenter. Barnehageassistenten har i utgangspunktet ingen formell faglig utdanning innenfor barnehagefaget, men kan ha lang fartstid og mye erfaring fra arbeid med barn i barnehage.

For 10 år tilbake i tid var barnehageassistentene blant de mest stabile voksne i barnehagen, dette handlet ofte om at godt voksne kvinner var ansatt i disse stillingene. I dag er dette bildet noe endret. Fler og fler barnehager ansatter unge mennesker, og ikke alle blir like lenge i jobben som den tidligere barnehageassistenten. Årsaken til dette er flere, f.eks. så benytter noen unge anledningen til å jobbe noen år i barnehage før de skal videre med utdannelse, andre for å fylle et "friår" etter endt videregående skole.

Heldigvis er det mange som velger å forbli ansatt som assistent i barnehage, noen av disse ender dessuten opp med å kombinere arbeidet i barnehagen med deltidsstudie innen barne- og ungdomsarbeiderfaget eller barnehagelærerstudiet.