I de aller fleste barnehager består grunnbemanningen av en barnehagelærer og to assistenter. Barnehageassistenten har i utgangspunktet ingen formell faglig utdanning innenfor barnehagefaget, men kan ha lang fartstid og mye erfaring fra arbeid med barn i barnehage.

For 10 - 15 år siden var barnehageassistentene ofte godt voksne personer med en stabil tilknytning til barnehagen. Dette bildet er noe endret i dag ved at fler og fler barnehager ansatter unge mennesker, og ikke alle blir like lenge i jobben. Årsaken til dette er flere, f.eks. så benytter noen unge personer anledningen til å jobbe noen år i barnehage før de skal videre med utdannelse, andre for å fylle et "friår" etter endt videregående skole. Assistentgruppen er derfor ikke lenger en like stabil ansattgruppe som tidligere.

Heldigvis er det mange som velger å forbli ansatt som assistent i barnehage, noen av disse ender dessuten opp med å kombinere arbeidet i barnehagen med deltidsstudie innen barne- og ungdomsarbeiderfaget eller barnehagelærerstudiet.