Barnehagedagen markeres i mars hvert år, og det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som sammen står bak markeringen.

Formålet er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Det er fremdeles for dårlig kjennskap til innholdet i det pedagogiske arbeidet i barnehagene, både blant politikere, foreldre og andre.

Masker som henger i barnehagen
Foto: FUB

Hvorfor dette temaet?

Kreativitet fremmer nysgjerrighet og læring og gir barn varierte måter å sanse, oppleve og uttrykke seg på. For å skape noe nytt og finne bedre løsninger i framtiden, må barna få erfare at deres initiativ og tanker kan føre til utvikling av noe helt nytt.

Kunst og håndverk er både kreativt og praktisk, og det bidrar til å knytte sammen kulturarv, tradisjoner og nyskaping. Estetisk kompetanse er en kilde til utvikling.

Samisk kunst og håndverk, duodji, er et eksempel på en del av kulturarven som det er viktig at ikke glemmes.

Den nye rammeplanen

Den nye rammeplanen for barnehager sier at opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk.

Fagområdet omfavner derfor mange ulike uttrykksformer, som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film og foto, arkitektur og design.

Barnehagens skal gi barna tilgang på tid, ting og materiell som både støtter og utfordrer deres uttrykksformer. Barna skal blant annet få ta i bruk fantasien, bearbeide inntrykk, skape sine egne uttrykk og oppleve glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet.

Ifølge rammeplanen skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering.

Barnehagedagen 2017 Dans i gymsalen
Foto: FUB

Forslag og eksempler

Eksempler på hva som kan gjøres på Barnehagedagen:

• Hva er god kvalitet i arbeid med kunst, kultur og kreativitet i barnehagen? Arrangere debatter om temaet og dele erfaringer barnehagene imellom.
• Vise fram kunst- og kulturprosjekter dere har arbeidet med i barnehagen til politikere, foresatte og andre i nærmiljøet.
• Vise eksempler på kreative løsninger blant barna, som konstruksjoner, dans, drama, sang og regler.

Logo Barnehagedagen 2018

Materiell

Nedlastbare plakater i ulike formater/språkformer, og annen nyttig info, vil bli lagt ut på nettsidene i løpet av januar.

For faglig bakgrunnsstoff og inspirasjon til arbeidet se utdanningsforskning.no og nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Her er hele informasjonsskrivet som sendes ut til alle barnehagene i disse dager.

Vi håper dere benytter anledningen til å synliggjøre arbeidet med kunst, kultur og kreativitet tirsdag 13. mars.

Lykke til - vi kommer tilbake med mer etter!