FUB har markert dagen siden 2012.

De to siste årene har FUB samarbeidet med Utdanningsforbundet og Fagforbundet om en markering sentralt og materiell til bruk i barnehagene.