For foreldre med barn i barnehage.

Aktuelle temaer

Barn i barnehage med voksen

Hva kjennetegner barnehagen? Norske barnehager er hjemlet i Lov om barnehager og skal gi et pedagogisk tilbud til barn mellom 0–6 år.

Norske barnehager er hjemlet i Lov om barnehager og skal gi et pedagogisk tilbud til barn under skolepliktig alder. Barnehagetilbudet i Norge er frivillig, men ca 90 % av alle 0–3-åringer og 95 % av alle 3–5 åringer i Norge går per 2014 i barnehage.

Hva som kjennetegner den norske barnehagen er flere forhold. Både hvordan barnehagen er organisert, gruppeinndelinger, personalnorm og barnehagens innhold er med på å sette sitt preg på den "nordiske" barnehagen.

Ressursbank

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post: post@fubhg.no
Org. nr: 989 628 011