Neahttaresursa váhnemiidda,
geaid mánát leat skuvllas

Barnehagen

Barn i barnehage med voksen

Hva kjennetegner barnehagen? Norske barnehager er hjemlet i Lov om barnehager og skal gi et pedagogisk tilbud til barn under skolepliktig alder.

Norske barnehager er hjemlet i Lov om barnehager og skal gi et pedagogisk tilbud til barn under skolepliktig alder. Barnehagetilbudet i Norge er frivillig, men 95 % av alle norske 3-5 går per 2014 i barnehage.

Hva som kjennetegner den norske barnehagen er flere forhold. Både hvordan barnehagen er organisert, gruppeinndelinger, personalnorm og barnehagens innhold er med på å sette sitt preg på den "nordiske" barnehagen.

Ressursbank

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post:
Org. nr: 989 628 011