For foreldre med barn i barnehage.

Barneoppdragelse

"Kjeft - et oppgjør med kjeftepedagogikken"
av Erik Sigsgaard, (2002) Pedagogisk Forum

"Kjeft mindre"
av Erik Sigsgaard, (2007) Cappelen

"Livet i familien"
av Jesper Juul (2004) Pedagogisk Forum

"Curlingforeldre og servicebarn"
av Bent Hougaard, (2005) Gyldendal Akademiske

"Relasjoner med barn"
av Herdis Palsdottir, (2009) Relasjonssenteret

"Småbarna"
av Sigsgaard, Haslund og Madsen, (2010) Cappelen

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post:
Org. nr: 989 628 011