For foreldre med barn i barnehage.

FUBs logo til nedlasting

FUB ønsker ikke at noen av våre publikasjoner skal benyttes uten at det er innhentet tillatelse fra oss. Tilgjengelige tekster og materiell fra våre nettsider må ikke bli brukt i en sammenheng som vil fordreie innholdet eller FUBs budskap. Vi forutsetter at det gis tydelig kildehenvisning, og dersom det brukes sitat, skal dette komme tydelig frem.

2011-09-09

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post:
Org. nr: 989 628 011