For foreldre med barn i barnehage.

Bilder og logo til nedlasting

FUB ønsker ikke at noen av våre publikasjoner skal benyttes uten at det er innhentet tillatelse fra oss. Tilgjengelige tekster og materiell fra våre nettsider må ikke bli brukt i en sammenheng som vil fordreie innholdet eller FUBs budskap.

Vi forutsetter at det gis tydelig kildehenvisning, og dersom det brukes sitat, skal dette komme tydelig frem.

Lena Jensen, leder av FUB i perioden 2010-2014

Høyreklikk på ønsket bildet for å laste det ned i original størrelse:

Lena Jensen, leder av FUB i perioden 2010-2014

Lena Jensen, leder av FUB i perioden 2010-2014

Ressursbank

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post:
Org. nr: 989 628 011