Hun representerte FUB i toppmøtet mot mobbing 30. januar. Her var en rekke enkeltpersoner, forskere, instanser og organisasjoner samlet etter invitasjon fra statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- Vi er spesielt glade for at kunnskapsministeren understreket barnehagens betydning i arbeidet mot mobbing. FUB har lenge hatt dette som en hjertesak, og vi har mange henvendelser fra foreldre. I fjor holdt vi også over 20 foredrag om mobbing og vennskap for barnehager og  kommuner, sier Hoffart.

Mobbing i barnehagen (bokmål, bilde av forsiden)

Forskning

FUB har siden 2013 jobbet sammen med FUG, Universitetet i Agder, Sørlandet sykehus og Kristiansand kommune og prosjektet Hele barnet hele løpet.

I et delprosjekt til Hele barnet bekreftet både ansatte, foreldre og barna selv at mobbing skjer i barnehagen. Det er forsker Ingrid Lund ved UiA som har leder forskning og resultatet kan du lese her.

- Det er viktig at foreldre og ansatte jobber sammen for å oppdage og hindre mobbing. Det må settes inn tiltak tidlig og til det trengs det fagkunnskap, sier Hoffart. 

I tidligere forskning fra Ingrid Lund om frafall i videregående skole, forklarer de unge selv at det har sin bakgrunn i mobbing i barnehagen.

Se og last ned FUGs egen mobbebrosjyre her. Den finnes også på engelsk, polsk, somali, arabisk og urdu.