For foreldre med barn i barnehage.

FUB skal avgi høringer

Sankasse med leker
FUB er høringsinstans og skal avgi høringsuttalelser i relevante saker fra Kunnskapsdepartementet. Høringsuttalelsene fra FUB ska ivareta foreldreperspektivet.

Ressursbank

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post:
Org. nr: 989 628 011