Det jobber mange dyktige og erfarne ansatte i barnehagene, og det er godt for barn å møte et mangfold av voksne. Men, for å kunne sikre at alle barn får et godt systematisk pedagogisk tilbud i barnehagen, er det nødvendig med et kompetent personale. Det kreves innsikt i og kunnskap om barn og barnehage for å gi små barn en god tilværelse i barnehagen. Det er derfor foreslått at det fra 2020 lovfestes krav om at 25 % av grunnbemanningen i hver barnehage skal være barne- og ungdomsarbeidere.