Neahttaresursa váhnemiidda,
geaid mánát leat skuvllas

Aktuell litteratur for foreldre med barn i barnehagen

Bøker i stabel
Det finnes i dag mye litteratur på markedet som omhandler barn under skolepliktig alder, barns utvikling, barneoppdragelse, foreldrerollen og samarbeide hjem-barnehage.

I linkene til venstre finner du FUBs anbefalt faglitteratur på området.
Klikk deg inn og se om du kan finne noe som interesserer deg.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post:
Org. nr: 989 628 011