Konferansen vil bli holdt på Radisson Blu Airport hotell på Gardermoen og den er gratis. FUB dekker også reiseutgiftene. Det er beregnet plass til 100 foreldredeltakere.

Program og påmeldingsmulighet vil bli lagt ut på FUBs hjemmeside og Facebook etter hvert, så følge med!

Her kan du lese om FUBs tre regionale foreldrekonferanser 2016

Todelt

FUB-konferansen 2017 blir todelt:

Søndag 5. november starter med lunsj kl. 12.00. Deretter blir det flere foredrag om foreldrenes medvirkning og barns behov, workshops, kulturelle innslag og mulighet for mingling og dialog med andre barnehageforeldre. Det blir felles middag om kvelden.

Mandag 6. november blir konferansen utvidet med 100 nye deltagere bestående av fagfolk og barnehageeiere, hvor det overbyggende temaet er inkludering.

FUB-lederen på FUB-konferansen i Bergen 2017
FUB-lederen på konferansen i Bergen. Foto: FUB

Inkludering

- Hvordan forebygge utenforskap og fremme inkludering av og medbestemmelse for alle barn?

Disse spørsmålene får deltakerne belyst av fagfolk, forskere, høyskolelektorer og barnebokforfattere. Det blir lagt opp til en dialog med alle bidragsyterne, og et barneteater som er tilrettelagt for alle barn får sin hovedpremiere.

- Dette tror vi blir en viktig og nyttig konferanse! Vi håper mange barnehageforeldre rydder plass i kalenderen allerede nå og melder seg på når det blir mulig. Følg med på nettsidene våre, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.