Gjennom dialog mellom foreldrene og barnehagepersonalet skapes tillit, slik at det gode samarbeidet etableres.

Alle foreldre er sårbare på sine barns vegne og deres velbefinnende er avhengig av hvordan barnet har det. Samtidig påvirker relasjonen mellom foreldre og barnehageansatte også hvordan barnets møte med barnehagen blir.

Foreldrenes ønsker og behov for hvordan barnet skal ha det, har stor betydning for for barnehagens arbeid. Ikke alle ønsker og behov kan innfris, men det er viktig at barnehagen lytter til foreldrene og sørger for at forventninger avklares og avstemmes.