Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Jente maler i barnehagen

Barn har rett til å være trygge i barnehagen

Det haster med å få på plass en lovfestet rett til et trygt barnehagemiljø. Det mener FUB og en rekke andre instanser som står sammen bak et opprop og denne kronikken om temaet.

Marie Skinstad-Jansen foran Havnabakken bhg

Fornøyd med barnehageplassen?

Vi er i mai måned og svaret alle barnehagesøkere har gått og ventet på er nå mottatt for de aller fleste; nemlig i hvilken barnehage har barnet har fått plass?

Bukkene Bruse-barn i Fridtjovsgate

Alle barn skal være inkludert

FUB er opptatt av at alle barn skal være inkludert i fellesskapet i barnehagen. I sitt møtet 15. mars vedtok FUB et prinsippnotat om inkludering i barnehagen.

Fargerike vimpler

La barna skape

Barnehagen kan bidra til læring og gi kompetanse som er viktig for hele livet. For barna må denne læringen oppleves meningsfull – her og nå. Derfor har barnehagen lang tradisjon for å sette de kreative fagene høyt.

Marie Skinstad-Jansen foran barn på matkultursenter

Lykke til med barnehagevalget!

I mange kommuner er 1. mars fristen for å søke barnehageplass for det neste barnehageåret. Mange foreldre er usikre på hvilken barnehage som passer best for akkurat sitt barn og det behovet familien har.

Marie Skinstad-Jansen i Drammen sept17

Alle barn skal bety noe for fellesskapet

Det viktigste vi kan gjøre for å gi barna en god start på utdanningsløpet er å klare å inkludere alle barn! I rammeplanen for barnehagene står det at i barnehagen skal alle barn erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og være i positivt samspill med barn og voksne.

Havnabakkenbarn i lek

Si din mening om barnehagen!

I hele november kan du som foresatt bidra til å heve kvaliteten i norske barnehager. Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Utdanningsdirektoratet ber deg bruke tre minutter på å svare på spørsmålene.

FUB-leder Marie Skinstad-Jensen på Geitmyra

Foreldrenes lommebok styrer barnehagemåltidene

Det er et paradoks at det er moderasjonsordninger på oppholdsbetaling i barnehagen, men ikke på kostpenger. Dette slår negativt ut og fører til store forskjeller i kvaliteten på barnehagemåltidene. Dette må endres, mener FUB.

FUB-møte i Drammen september 2017

FUB vil ha minimumsbemanning i hele åpningstiden

FUB støtter forslaget om en minimumsnorm for bemanning i barnehagen, men mener den må gjelde i hele åpningstiden slik at det ikke kan planlegges med flere barn pr. voksen deler av dagen.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk Sami - Samisk