For foreldre med barn i barnehage.

FUB på Barnehage 2012

FUB på plass på barnehagemessa
FUB er på plass med stand på Barnehage 2012 på Lillestrøm, der 2500 barnehageansatte er ventet. – Det er viktig for oss å være her for å fortelle om det avgjørende samarbeidet mellom hjem og barnehage, sier FUB-medlem Dagfinn Bell.

Sammen med Lou Catrin Norreen og Åse-Berit Hoffart fra FUB-sekretariatet deler de ut FUB-brosjyrer om foreldresamarbeid, mobbing og gir tips om foreldre som ressurs i barnehagehverdagen.

Til sammen er det ventet 2500 barnehageansatte til messa, som er i regi av Kommunenes Sentralforbund (KS) og Private barnehagers Landsforbund (PBL). 

- Jeg vil at dere skal bli inspirert mens dere er her! At dere tar det dere opplever tilbake til barnehagen. For det barna lærer i barnehagen, tar de med seg resten av livet. Det handler egentlig om hvordan vi får venner og hvordan vi er som venn, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen ved åpningen onsdag.
 

Viktig rolle

Halvorsen nevnte også FUBs viktige rolle som nasjonalt organ for hjem – barnehagesamarbeid, og FUB-brosjyren om mobbing som har vært debattert den siste uka.

– Dere jobber i et tusenårsperspektiv, folkens, hilste Halvorsen den fullsatte salen i messområdet. Alle er velkomne til FUBs stand i messeområdet 9. og 10. mai! 


Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post: post@fubhg.no
Org. nr: 989 628 011