FUB mener det er av stor betydning for barnehagebarns opplevelse av trygghet og mulighet for tilknytning, at de ansatte i barnehagen har et synlig ansikt.

Små barn er avhengig av at de voksne er tilgjengelige for dem, også hva angår ansiktsuttrykk og mimikk som danner en stor del av kommunikasjonen med barnet.

Dialog med foreldre

FUB mener også at det er avgjørende viktig for samarbeidet og dialogen med foreldrene, at de ansatte har et utildekket ansikt.

FUB tenker at plagg som helt eller delvis dekker ansiktet kan være til hinder for god samhandling og kommunikasjon både mellom den ansatte og barna, men også mellom den ansatte og barnas foreldre.

Samtidig vil FUB presisere at det er viktig at barnehagen representerer et mangfold blant menneskene som er brukere av eller arbeider i barnehagen, og at FUB ikke er i mot bruken av hijab eller andre typer kulturplagg.

Les FUBs høringssvar her.