I sitt andre driftsår har FUB merket en stor økning i henvendelser på telefon og post. Så langt i år har 175 foreldre kontaktet FUB, mot bare 31 første halvår i fjor. I 2011 fikk FUB 150 henvendeleser totalt.

De fleste henvendelser handler om foreldrerådets og samarbeidsutvalgets oppgaver.
Mange foreldre opplever at de møter skepsis og motstand fra ansatte når de vil ta opp saker som gjelder barnehagens drift. De ringer og er usikre på sin mulighet til reell medvirkning som foreldre.

Barnehageloven er klar: Både foreldreråd og samarbeidsutvalg (SU) er lovpålagte rådsorgan i barnehagen.

- Men tolkning og praksis er svært ulik mellom barnehagene. Mye av usikkerheten både hos foreldre og personale skyldes nok for liten kunnskap og dialog om dette, og at rollene ikke er avklart, tror FUB-leder Lena Jensen.

Mangelfull bemanning

Mange foreldre er også bekymret for ustabil og mangelfull bemanning i barnehagene.

- Vi får en del bekymringstelefoner fra foreldre om at det ikke settes inn vikar ved sykdom, at det er stor turn-over blant de ansatte og at personaltettheten reduseres. Vi vet også at 2-åringer blir flyttet fra småbarnsavdelinger til avdelinger for større barn og får færre voksne rundt seg. Redusert bemanning går ut over kvaliteten i tilbudet og er svært uheldig, sier Jensen.

Dette stemmer godt med FUBs egen styrerundersøkelse i fjor høst. Da svart seks av ti styrere at de fryktet kutt eller hadde gjennomført kutt på grunn av overgangen til rammefinansiering i kommunene.

- Bruk oss!

Av andre henvendelser til FUB det første halvåret kommer også spørsmål knyttet til det å opprette lokale foreldreutvalg (FUB), om private barnehager og om mobbing.

- Det er gledelig at mange tar kontakt med oss og vil engasjere seg. Et godt samarbeid mellom foreldre og barnehage er avgjørende for barnas trivsel i barnehagen. Det å få til en god dialog fra starten er viktig, sier Lena Jensen.

- Bruk oss, spør oss om råd og veiledning. Vi er til for å hjelpe og motivere, sier FUB-lederen.  

Kontaktpersoner:
FUB-leder Lena Jensen, tlf. 91 300 169 eller
kommunikasjonsrådgiver Anne D. Nilsen, 90 117 452.