Neahttaresursa váhnemiidda,
geaid mánát leat skuvllas

Hva er et lokalt foreldreutvalg?

Samtale - mann og kvinne

Lokalt foreldreutvalg er ikke hjemlet i barnehageloven, men kan med hell etableres i samarbeid mellom foreldre og kommuneadministrasjonen.

Det er ikke hjemlet i barnehageloven at det skal opprettes kommunalt FUB for barnehager, som kan representere alle barnehageforeldrene i kommunen/ bydelen. Det oppfordres til at kommunene tar initiativ til et slikt organ, men også foreldrene selv kan ta initiativ til å etablere slike organ og gjerne i samarbeid med kommuneadministrasjonen.

Et lokalt foreldreutvalg kan representere et viktig interesse- og meningsfellesskap for foreldrene i barnehagene, som igjen kan være en betydningsfull samarbeidspartner for så vel barnehagene som barnehageadministrasjonen i kommunen/bydelen. Spesielt i prinsipielle og større saker som brukerundersøkelser, barnehageplaner, vedtektssaker etc vil et slikt organ ha en viktig funksjon.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post:
Org. nr: 989 628 011