For foreldre med barn i barnehage.

FUBs anbefalinger

Spørsmålstegn

Medlemmene i utvalget skal representere foreldrestemmen til alle foreldre med barn i barnehage på nasjonalt nivå.

Som et nasjonalt og selvstendig foreldreutvalg, skal FUB mene mye om det som handler om barnehage med utgangspunkt i et foreldreperspektiv. Det er nødvendig at FUB er tydelig på hva de mener i diverse barnehagesaker, og at de avgir høring på offentlige skriv til bl.a. Kunnskapsdepartementet.

Samtidig er det viktig at den enkelte foreldre med barn i barnehage, gir innspill og tilbakemelinger til utvalget. Alle som ønsker det, er hjertelig velkommen til å ta kontakt med det enkelte utvalgsmedlem eller rådgiverne i FUBs sekretariat med spørsmål og innspill.

Ressursbank

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post: post@fubhg.no
Org. nr: 989 628 011