Neahttaresursa váhnemiidda,
geaid mánát leat skuvllas

Hva mener FUB?

Spørsmålstegn
Medlemmene i utvalget skal representere foreldrestemmen til alle foreldre med barn i barnehage på nasjonalt nivå.
Som et nasjonalt og selvstendig foreldreutvalg, skal FUB mene mye som handler om barnehage, spesielt ut i fra et foreldreperspektiv.

Det er nødvendig at FUB er tydelig på hva de mener i diverse barnehagesaker, og at de avgir høring på offentlige skriv til departementet. Samtidig er det viktig at den enkelte foreldre med barn i barnehage, gir innspill og tilbakemelinger til utvalget.

Alle som ønsker det, er hjertelig velkommen til å ta kontakt med det enkelte utvalgsmedlem eller rådgiverne i FUBs sekretariat med spørsmål og innspill.

Ressursbank

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post:
Org. nr: 989 628 011