Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Barnehageopprop Foto Redd Barna

FUB med i opprop om trygt barnehagemiljø

FUB har saman med ei rekkje andre instansar laga eit opprop som krev at barnehagebarn får lik rett til eit trygt, inkluderande og mobbefritt miljø, som elevar har det på skulen.

Barnehagedagen 2017 og FUB-lederen i lek

Eit aktivt år for FUB

2017 har vore eit aktivt og godt arbeidsår for FUB. Etter meir enn sju års verksemd er FUB godt kjent blant foreldre, aktørar på feltet og aktuelle samarbeidspartar. Mange tek kontakt for å få råd eller be om foredrag, synspunkt eller samarbeid.

Lou Cathrin Norreen og Åse-Berit Hoffart i høring

God bemanning i hele åpningstiden på alle avdelinger

FUB er glad for bemanningsnormen, men mener den må gjelde i hele åpningstiden og for alle avdelinger og grupper i barnhagen. Det er hovedmomentene i høringssvaret til Stortingskomiteen 19. april.

FUB i København 2

FUB får utvidet sin periode

Det sittende Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som egentlig er inne i siste året av sin fireårsperiode (2015–2018), vil fortsette i et år til. Kunnskapsdepartementet besluttet i mars å utvide perioden til ut 2019.

Marie Skinstad-Jansen i Drammen sept17

God bemanning i hele åpningstiden

FUB er glad for de tiltak Regjeringen setter inn for å styrke kvaliteten på barnehagetilbudet og tidlig innsats. En nasjonal minstenorm for bemanning har vært FUB hjertesak i mange år. – Men bemanningen må være god i hele åpningstiden, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

Torhild Olsen forsker

For dårlig språkbevissthet i barnehagen

– De ansatte i barnehagen har for liten kunnskap om å bruke samtalen med barna til språkutvikling. De må være bevisst på at de kan lage en fortelling og tilføre nye ord og en utvikling i historien, sa forsker og universitetslektor Torhild Olsen fra UiA da hun besøkte FUB-møtet 15. mars.

Bydelsmødrene Norge

Bydelsmødrene: Vi må være synlige for barna våre

Bydelsmødre Norge jobber i tre bydeler i Oslo for å få innvandrermødre til å bli mer aktive i sitt lokalmiljø. Ved å svære synlig og tilstede får også barna det bedre, mener de. 15. mars besøkte de FUB-utvalget.

Styrer Kristin Nyberg

Barnehagedagen: – Å skape noe er som å leke

Bare tre uker til Barnehagedagen 13. mars og mange er i gang med forberedelser. Snart kommer plakater og en film til inspirasjon. Den er laget i Kulturparken FUS barnehage i Oslo der Kristin Nyberg er styrer.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk Sami - Samisk