For foreldre med barn i barnehage.

Hvorfor er samarbeid viktig?

Samarbeid - papirfigurer

Både foreldre og barnehagepersonalet må ta samarbeid hjem-barnehage på alvor. Begrunnelsen er mangesidig. Blant annet viser en amerikansk undersøkelse (National Association for the Education of the Young Children), at det aller viktigste for den pedagogiske kvaliteten i barnehagen er samarbeid hjem–barnehage.

Det som skal oppnås med samarbeidet, er kontinuitet i kontakten mellom hjem og barnehage for å skape trygghet og optimale utviklingsmuligheter for barnet. Både barnehagepersonalet og foreldrene har et felles ansvar for at samarbeidet utvikler seg i ønsket retning, men det er barnehagepersonalet som har hovedansvaret.

Et godt samarbeid med foreldrene er viktig for kvaliteten i barnehagen. Når foreldrene er fornøyd smitter dette over på barna og på personalet. Dette gjelder også motsatt vei, og fornøyde foreldre og et fornøyd personale påvirker kvaliteten på tilbudet barnet får i barnehagen.

Med utgangspunkt i at samarbeid med hjemmet og foreldre er en av de aller viktigste kvalitetsfaktorene i barnehagen, kan det trygt slås fast at konkrete og presise mål for foreldresamarbeidet er svært viktig.

Ressursbank

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post: post@fubhg.no
Org. nr: 989 628 011