Det som skal oppnås med samarbeidet, er kontinuitet i kontakten mellom hjem og barnehage for å skape trygghet og optimale utviklingsmuligheter for barnet. Både barnehagepersonalet og foreldrene har et felles ansvar for at samarbeidet utvikler seg i ønsket retning, men det er barnehagepersonalet som har hovedansvaret.

Et godt samarbeid med foreldrene er viktig for kvaliteten i barnehagen. Når foreldrene er fornøyd smitter dette over på barna og på personalet. Dette gjelder også motsatt vei, og fornøyde foreldre og et fornøyd personale påvirker kvaliteten på tilbudet barnet får i barnehagen.

Med utgangspunkt i at samarbeid med hjemmet og foreldre er en av de aller viktigste kvalitetsfaktorene i barnehagen, kan det trygt slås fast at konkrete og presise mål for foreldresamarbeidet er svært viktig.