For foreldre med barn i barnehage.

Ta kontakt:

post@fubhg.no

 

Åse-Berit Hoffart

rådgiver

aho@fubhg.no

22 05 90 81

 

Lou Cathrin Norreen

rådgiver

lcn@fubhg.no

22 05 90 80

 

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) kan bistå foreldre og barnehager i spørsmål/informasjon/veiledning knyttet til barnets opphold i barnehage. Ta også kontakt dersom dere ønsker foredrag om FUBs arbeid eller hvordan samarbeidet hjem - barnehage kan styrkes.

Ressursbank

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post: post@fubhg.no
Org. nr: 989 628 011