Mánáidgárdemánáid váhnemiidda

Barnehageavgiften er lovregulert

Norske penger

I Barnehageloven og Forskrift om foreldrebetaling i barnehager er det nedfelt bestemmelser for betaling i barnehagen.

Følgende områder er regulert i loven:

  • maksbeløp for månedlig/årlig foreldrebetaling
  • moderasjonsordninger for betaling
  • kostpenger
  • unntak

Mánáidgárddiid váhnenlávdegoddi (MVL)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: 22 05 90 70 Fáksa: 22 05 90 71
E-poasta: post@fubhg.no
Org. nr: 989 628 011