Mánáidgárdemánáid váhnemiidda

Barnehageavgiften er lovregulert

Norske penger
I Barnehageloven og Forskrift om foreldrebetaling i barnehager er det nedfelt bestemmelser for betaling i barnehagen.
Følgende områder er regulert i loven:
- maksbeløp for månedlig/årlig foreldrebetaling
- moderasjonsordninger for betaling
- kostpenger
- unntak

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post:
Org. nr: 989 628 011