Påmeldingsfrist er 27. oktober.

Du kan melde deg på her!

Påmeldingen er bindende. Gi oss beskjed i så god tid som mulig dersom du må melde avbud. Dersom du likevel ikke deltar uten å gi beskjed på forhånd, vil du bli bedt om å betale et vederlag.

Konferansen vil bli holdt på Radisson Blu Airport hotell på Gardermoen og er gratis for de som deltar. Dette gjelder både for konferanseavgift, reiseutgifter, bespisning og eventuelt overnatting.

 

Vedrørende reise

Flyreise bestilles via FUB og Anne Føskerud: afo@fug.no.

For de av dere som benytter offentlig transport som buss og tog, så refunderes reiseutgiften ved fremleggelse av gyldig kvittering på konferansen eller kvitteringer kan ettersendes til FUBs postadresse:

Foreldreutvalgene, Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo.

Kvitteringene kan også scannes og sendes med mail til Anne Føskerud i FUB.

Frist for å sende inn kvitteringer er senest 17.11.2017!!

Håvard Tjora
Håvard Tjora (Foto: OA)

To dager

Konferansen 2017 heter ”Inkludering i barnehagen” og blir todelt.

Søndag 5. november har undertittel ”Foreldrenes medvirkning” og starter med lunsj kl. 12.00. Deretter blir det flere foredrag med bl.a. av Håvard Tjora som skal snakke om overgangen fra barnehage til skole.

Dessuten blir det et foredrag kalt ”Om samliv, unger og sånt…” - et musikalsk foredrag ved samlivsterapeut Lars Ole Gjermundbo og musiker Stian Tveit.

Det blir også gode muligheter for mingling og samtaler med andre barnehageforeldre, og felles middag om kvelden.

Mandag 6. november har undertittel ”Kunsten å møte en bjørn”. Denne dagen blir konferansen utvidet med 100 nye deltagere bestående av fagfolk og barnehageeiere, hvor det overbyggende temaet er inkludering.

De som melder seg på FUBs konferanse deltar både 5. og 6.11.

Her er programmet.

Spørsmål om hvordan forebygge utenforskap og fremme inkludering og medbestemmelse for alle barn blir belyst av fagfolk, forskere, høyskolelektorer og en barnebokforfatter på dag to.

Det blir også lagt opp til en dialog med alle bidragsyterne, og et barneteater som er tilrettelagt for alle barn får sin hovedpremiere.

FUB-leder Marie Skinstad-Jansen september 2017
(Foto: FUB)

Velkommen!

- Med denne konferansen ønsker vi i FUB å gi barnehageforeldre et godt innhold som både handler om foreldrerollen og om de utfordringene man kan møte som foreldre til  barnehagebarn.

- Vi ønsker hjertelig velkommen og gleder oss til to innholdsrike dager med mye godt fagstoff for barnehageforeldre, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.