Neahttaresursa váhnemiidda,
geaid mánát leat skuvllas

Miljørettet helsevern i barnehagen (HMS)

Klatrestativ

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler skal fremme helse og trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade.

Alle barnehager skal ha et system som sikrer og dokumenterer at barnehagens aktiviteter er i tråd med forskriften. Det er styrer/daglig leder som skal sørge for at dette blir tatt hånd om.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post:
Org. nr: 989 628 011