Neahttaresursa váhnemiidda,
geaid mánát leat skuvllas

Ulykker i barnehagen

©Bettina Brinkmann/MAXPPP - Montreuil sous Bois le 11/02/2006  -  ILLUSTRATION enfant et jeu****AUTORISATION OK****
Ulykker med barn skjer også i barnehagetiden, selv om barnehagepersonalet jobber bevisst med å barnas sikkerhet og velvære.

Den store barnehageundersøkelsen avdekket at ca. 60 barn skades daglig i norske barnehager. I 2010 måtte over 15 000 barn ha tilsyn av lege eller tannlege etter ulykke i barnehage.

Undersøkelsen viser at det er behov for god sikkerhetsopplæring av de ansatte og at kommunen som tilsynsmyndighet følger opp barnehagene med jevnlig tilsyn i forhold til barnas sikkerhet.

 

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post:
Org. nr: 989 628 011