Mánáidgárdemánáid váhnemiidda

Når ulykken skjer

©Bettina Brinkmann/MAXPPP - Montreuil sous Bois le 11/02/2006  -  ILLUSTRATION enfant et jeu****AUTORISATION OK****

Ulykker med barn skjer også i barnehagetiden, selv om barnehagepersonalet jobber bevisst med barnas sikkerhet og velvære.

Ulykker i barnehagen

Den store barnehageundersøkelsen avdekket at ca. 60 barn skades daglig i norske barnehager. I 2010 måtte over 15 000 barn ha tilsyn av lege eller tannlege etter ulykke i barnehage.

Undersøkelsen viser at det er behov for god sikkerhetsopplæring av de ansatte og at kommunen som tilsynsmyndighet følger opp barnehagene med jevnlig tilsyn i forhold til barnas sikkerhet.

Mánáidgárddiid váhnenlávdegoddi (MVL)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: 22 05 90 70 Fáksa: 22 05 90 71
E-poasta: post@fubhg.no
Org. nr: 989 628 011