Noen av de lokale foreldreutvalgene benytter den samme logoen som det nasjonale FUB. Dette har de hatt mulighet til og i tillegg har de avklart saken med FUB.

Likevel er det nasjonale FUB opptatt av at det går et synlig skille mellom de lokale foreldreutvalgene og FUB, blant annet fordi FUB er opprettet av Kunnskapsdepartementet og har et pålagt mandat som skal operasjonaliseres.

Visuelt skille

En av FUBs oppgaver er å være et rådgivende organ for foreldre og andre som ønsker råd og veiledning i barnehagespørsmål. Ikke sjeldent blir FUB søkt opp via Google, og kan lett identifiseres med lokale foreldreutvalg som kommer opp med samme logo.

Det nasjonale foreldreutvalget ønsker derfor at det blir et visuelt skille mellom FUB som nasjonalt organ og de lokale utvalgene. Vi har derfor fått utarbeidet en egen logo for alle lokale FUB som ønsker å bli identifisert med det nasjonale utvalget.

Nynorsk og nordsamisk

Vi oppfordrer derfor sterkt både nåværende og kommende lokale foreldreutvalg, om å bytte ut eller benytte den nye logoen. Dette er selvfølgelig ikke et pålegg fra FUBs side, kun en vennlig anmodning for å hjelpe oss i FUB med å bli tydeligere som det utvalget er ment å være.

Den nye logoen er også oversatt til nordsamisk og nynorsk.

Her finner du logoen for lokale FUB på bokmål, nynorsk og nordsamisk.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom vi kan bistå dere med råd eller veiledning.