For foreldre med barn i barnehage.

Foreldreutvalget for barnehager

FUB 2013

FUB er forkortelsen på Foreldreutvalget for barnehager, og er et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i barnehage.

FUB ble oppnevnt av Kongen i statsråd 25.06.2010 og har vært aktivt siden 1. august samme år.

FUB er et selvstendig rådgivende organ for og med foreldre med barn i barnehagen. FUB er også en høringsinstans for Kunnskapsdepartementet i saker om samarbeid mellom hjem og barnehage. Gjennom informasjon og veiledning overfor foreldrene, skal FUB styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i barnehagen. FUB skal jobbe etter følgende hovedmål:

"Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bidra til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud."

Det engelske navnet på FUB er: "National Parent's Committee for Early Childhood Education and Care".

Du kan lese mer om FUBs mandat, arbeidsoppgaver og utvalget i menyen til venstre.

Ressursbank

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post:
Org. nr: 989 628 011