A web-based resource for
parents of kindergarden children

Organisering

Barn og mannlig ansatt ser i bok
I norske barnehager er det tradisjon for å organisere barna på forskjellige måter etter spesifikke målsettinger.

Både smågrupper, arbeid på tvers av avdelingene/basene og fleksible løsninger praktiseres i de aller fleste barnehager.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post:
Org. nr: 989 628 011