Mánáidgárdemánáid váhnemiidda

Eanet vuoigatvuođat leat vuođđuduvvon lágaide

Váhnemiin lea riekti sihke váikkuhit mánáidgárddi sisdollui ja oassálastit mánáidgárddi barggus. Dát vuoigatvuođat lea vuođđuduvvon lágaide.

Váhnemiin lea sihke vuoigatvuohta ja riekti oassálastit mánáidgárdefálaldagas ja váikkuhit dasa. Mánáidgárdeláhka dat mudde váhnemiid/fuolaheddjiid vuoigatvuođaid iežaset máná(id) ja mánáidgárddi ektui. Muhto maiddái mánáidláhka mudde váhnenovddasvástádusa, seammá dahká ON’ mánáidkonvenšuvnna 5. ja 18. čuoggát.

Mánáidgárddiid váhnenlávdegoddi (MVL)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: 22 05 90 70 Fáksa: 22 05 90 71
E-poasta: post@fubhg.no
Org. nr: 989 628 011