For foreldre med barn i barnehage.

Samarbeid viktig for kvaliteten.

Mor, far og barn

Mange barnehager har konkrete og tydelige mål for hva de vil oppnå med foreldresamarbeidet, men ikke alle barnehager lykkes med å oppnå et reelt samarbeid med barnas hjem. Felles for alle barnehager er at de er opptatt av kvalitet i barnehagetilbudet. De som oppnår gode kvalitet i tilbudet, har også oppnådd å få til et godt og nært samarbeid med barnas hjem. Samarbeid med barnas hjem er nemlig en viktig kvalitetsfaktor. Les mer om hva som kjennetegner et godt samarbeid hjem-barnehage og hvorfor, ved å klikke deg inn på valgene til venstre på denne siden.

Ressursbank

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post:
Org. nr: 989 628 011