For foreldre med barn i barnehage.

Samarbeid viktig for kvaliteten

Barn, mor og far

Samarbeidet mellom hjem og barnehage er av stor betydning for barnets opplevelse av barnehagetilbudet.

Barnehager som lykkes med en trygg og godt dialog med foreldrene/foresatte, skårer ofte høyt både på fornøydhet, trivsel og kvalitet på tilbudet blant foreldrene.

I menyen til venstre kan du lese mer om hva som fremmer et godt samarbeid, og hvordan både ansatte og foreldre kan bidra for at dette skal lykkes.

Ressursbank

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post: post@fubhg.no
Org. nr: 989 628 011