For foreldre med barn i barnehage.

Samarbeid viktig for kvaliteten

Mor, far og barn

Alle barnehager er opptatt av kvalitet i barnehagetilbudet. De som oppnår dette, har også lyktes med å få til et godt og nært samarbeid med foreldrene.

Samarbeid med barnas hjem er nemlig en viktig kvalitetsfaktor.

Les mer om hva som kjennetegner et godt samarbeid hjem-barnehage ved å klikke deg inn på valgene til venstre på denne siden.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post:
Org. nr: 989 628 011