Neahttaresursa váhnemiidda,
geaid mánát leat skuvllas

Samarbeid viktig for kvaliteten.

Mor, far og barn

Mange barnehager har konkrete og tydelige mål for hva de vil oppnå med foreldresamarbeidet, men ikke alle barnehager lykkes med å oppnå et reelt samarbeid med barnas hjem. Felles for alle barnehager er at de er opptatt av kvalitet i barnehagetilbudet. De som oppnår gode kvalitet i tilbudet, har også oppnådd å få til et godt og nært samarbeid med barnas hjem. Samarbeid med barnas hjem er nemlig en viktig kvalitetsfaktor. Les mer om hva som kjennetegner et godt samarbeid hjem-barnehage og hvorfor, ved å klikke deg inn på valgene til venstre på denne siden.

Ressursbank

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post:
Org. nr: 989 628 011