FUBs sekretariatsfunksjon er lagd til sekretariatet til Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG), og dei to foreldreutvala deler dermed leiar og administrasjon.

I sekretariatet for FUB er to rådgivarar tilsette på fulltid med ansvar for barnehageområdet:

Begge er utdanna førskulelærarar og har arbeidd i og med barnehagar i mange år. Dei har dermed ein brei og samansett erfaringsbakgrunn frå barnehagefeltet.
 

FUB kan svare på spørsmål frå foreldre og barnehagar og gi informasjon/rettleiing som gjeld barnet sitt opphald i barnehage. Ein kan òg ta kontakt dersom ein ønskjer foredrag i FUB-regi. Her kan du lese meir om kva tema FUB held foredrag om: Foredrag FUB holder.

Send oss gjerne ein e-post: post@fubhg.no.