Støttepedagog

Ofte tilsettes det ekstra personell i kommunen eller barnehagen, som har som hovedansvar å følge opp disse barna. I noen tilfeller blir det ansatt personer med godkjent barnehagelærerutdannelse i ekstrahjelpstillingene. Men, også personer med annen godkjent pedagogisk utdanning kan være aktuelle for slike stillinger, slik som f.eks. barnevernspedagoger, musikkpedagoger og lærere.

I og med at det er mangel på barnehagelærere noen steder i Norge, er det ikke like enkelt å få ansatt personer med slik utdannelse i disse stillingene. Ofte bemannes disse stillingene med ansatte uten formell faglig bakgrunn.