De to minnet om både Barnekonvensjonen og den nye rammeplanen for barnehagen. I rammeplanen er det understreket at alt arbeid med barnet i barnehagen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet.

- Det er viktig at du som forelder er interessert i barnehagens hverdag, spør og snakker med de ansatte. Da forstår også barnet at mamma og pappa kjenner barnehagen godt og liker seg der. Det skaper trygghet også for barnet; det blir en vinn-vinn-situasjon, sa Lou Cathrin Norreen.

Åse-Berit Hoffart og Lou Noreen på Foreldrekonferansen
Foto: FUB

Et godt samarbeid

Men foreldrerådet, FAU eller SU skal primært være med å initiere og behandle reelle saker som gjelder barnehagen, ikke bare være en ”festkomite”. Barnehageeier skal sørge for at foreldrene får informasjon om alle saker som er viktige for foreldre:

- Et viktig tema for både foreldreråd og SU er hvordan foreldre kan bidra til et godt psykososialt miljø i barnhagen. Det å bruke foreldreundersøkelsen og se på resultatene, kan være et nyttig verktøy til dette, forslo FUB-rådgiverne.

Andre viktige saker som egner seg for å ta opp i både foreldrerådet og videre i SU er budsjett, bemanningssituasjonen, vikarbruk, åpningstider og brukerundersøkelser.

Det kan av og til være vanskelig å vurdere hvilke saker som skal tas opp med hvem:

- En tommelfingerregel kan være at dersom en sak kan tenkes å gjelder flere barn og foreldre, skal saken tas opp i foreldreråd og SU. Dersom det er noe som kun omhandler ditt eget barn, bør du ta det direkte med personalet, sa Åse-Berit Hoffart.

Forsamling 2 FUB2017
Foto: FUB

Likeverdighet

Likeverdighet er en forutsetning for et godt samarbeid.

- Foreldrene må finne en god balansegang mellom det å lytte og å fortelle om egne ønsker eller behov til de ansatte. Det samme gjelder andre veien. Begge parter må oppleve å nå frem til hverandre, understreket Lou Cathrin Norreen.

Det er lederen i barnehagen som har ansvaret for å legge til rette for foreldrenes medvirkning. Styrer skal både legge til rette for et aktivt og engasjert foreldreråd og SU og at barnehagen har en god dialog med alle foreldre.

Når alle foreldrene i barnehagen opplever at de har noen de kan komme til og snakke med om barnet sitt, gjenspeiler det god kvalitet, sa Åse-Berit Hoffart.

Edutainment på FUB-konf2017
Foto: FUB

Unger og samliv og sånt...

Familieterapeut fra Modum Bad, Lars-Ole Gjermundbo og musiker Stian Tveit avsluttet første dag med et såkalt "edutainment"-innslag: Om samliv, unger og sånt.