For foreldre med barn i barnehage.

Tilvenning på tre dager

Baby holder rundt voksen

Tilvenning av barn til barnehage varierer i tid, og kan ta alt fra tre dager til tre uker. Det må være barnets individuelle behov som styrer dette.

Hvordan lykkes med tilvenning på tre dager? En liten veiledning:

Dag 1:

  • Bør ikke vare mer en 2–3 timer.
  • Viktig at foreldrene oppholder seg i nærheten av barna, og at det er de som steller barna.
  • Sitt ved bordet når barnet spiser. Og delta i aktivitetene, så barnehagen får se hvordan barnet fungerer sammen med de voksne.

Dag 2:

  • Personalet overtar gradvis, for å komme mer inn på barnet. De trekker seg tilbake hvis barnet protesterer.
  • Foreldrene kan være i et annet rom, men aldri langt unna.

Dag 3:

  • Skjønner man at tilvenningen vil ta tid, skal heller ikke denne dagen være så lang. Men hvis de to første dagene har gått greit, kan foreldrene forlate barnehagen.
  • Når du går, er det viktig å være konkret. Ikke si at du kommer tilbake om en stund.
  • Sørg for at personalet kan ringe deg ved behov. Og avtal tidspunkt for når du vil returnere.

Kilde: Stein Erik Ulvund

Ressursbank

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post: post@fubhg.no
Org. nr: 989 628 011