For foreldre med barn i barnehage.

Tilvenning til barnehagen

Gutt på armen til far

Tilvenning i barnehage kan være tøft, både for store og små. Har du først sagt "ha det", må du unngå å se deg tilbake!

Fra foreldremagasinet "Foreldre og Barn", har vi hentet inn en artikkel om tilvenning i barnehagen. Her står det: "Det kan gjøre vondt å overlate et skjørt, lite barn til ukjente. For noen går det helt problemfritt. For andre kan tilvenningen være traumatisk, ikke minst når tiden er kommet for at foreldrene må gå. Regn med protester

– Dette er en spennende prosess. Og som regel går det utrolig bra, sier Hanne Erikson, pedagogisk leder i Hannes Lekestue, som tidligere er kåret til Norges beste barnehage av Foreldre & Barn."

- Regn med at barnet kommer til å protestere,

sier Stein Erik Ulvund, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

 – Alt fra tre dager til tre uker er normalt for tilvenningsperioden. Barna kan gråte, være aggressive eller trekke seg tilbake, forklarer Ulvund.

Tiltro til barnehagen

Ifølge professoren er det ingen sorgreaksjon hvis barnet gråter, bare et tegn på at det er knyttet til foreldrene.

– Det er viktig å ha tiltro til barnehagen og stole på at de takler situasjonen. De ansatte er proffe i å avlede de minste, påpeker Ulvund.

Tips for begynnere

  • Ikke trekk ut avskjeden.
  • Ta en telefon til barnehagen og spør hvordan det går.
  • Når du bringer og henter barnet til/fra barnehagen, slå av mobilen eller ha den på lydløs.
  • Ikke kom med formaninger som «Nå må du være snill gutt». Dette blir for vagt, betyr det at jeg ikke skal gråte eller at jeg ikke skal bite? (Kilde: Stein Erik Ulvund)

Hold tårene tilbake

Den store, store utfordringen kan være å få til å vinke farvel. Her finnes det én nådeløs hovedregel: Forsvinn ut porten med én gang du har sagt ha det.

– Og for all del: ikke lek og lag ablegøyer utenfor vinduet. Det er også viktig å holde tårene tilbake, det er uheldig hvis barnet ser deg gråte, sier Stein Erik Ulvund.

Går raskt over

TODELT TILVENNING: Foreldre og barn blir kjent med barnehagen, mens personalet får se barna i kontakt med foreldrene sine.

– Det vanlige er at barnet hylgråter idet du stikker, men som regel går det raskt over når du er ute av syne, forteller Ulvund.

– Og hvis du er usikker, ta en telefon og hør hvordan det går. Ha en klar avtale om når du kommer tilbake.

Bli kjent med personalet

Hanne Erikson poengterer hvor viktig det er å bruke god tid. Bli kjent med personalet, og ha tillit til at de er flinke til å gjøre hverdagen spennende, leke med barna, og gi glede og nærhet. Erikson er enig i at man bør unngå å gråte foran barnet. Men skulle det skje, er det ingen krise:

– Noen foreldre er mer følsomme enn andre. Og for noen barn er det helt naturlig å se foreldrene gråte, mens det ikke er det for andre.

Åpningsdagen

De fleste arbeidstagere i Norge har krav på en betalt tilvenningsperiode på tre dager. Men tilvenningen kan ta lengre tid enn dette. De første dagene er det viktig at barnet ikke er i barnehagen for lenge. Åpningsdagen bør begrenses til 2–3 timer, og foreldrene bør være i nærheten hele tiden og delta i aktivitetene.

Les også artikkelen i Sandefjords blad av 02.08.2013 om tilvenning i barnehagen: http://redir.opoint.com/?key=Y7IBOMFWDBqpJQkSBSPI

Ressursbank

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post: post@fubhg.no
Org. nr: 989 628 011