Neahttaresursa váhnemiidda,
geaid mánát leat skuvllas

Hvem representerer FUB?

FUB består av seks medlemmer og et møtende varamedlem. Utvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd 25. juni 2010. Leder i FUB heter Lena Jensen og er bosatt i Oslo. Utvalgets øvrige medlemmer er bosatt ulike steder i Norge og representerer ulike interesser i barnehagen. Hovedkriteriet for å sitte i det nasjonale foreldreutvalget, er å ha egne barn i barnehage. Under følger en presentasjon av de sju medlemmene i utvalget.

Lena - halvalvorlig 2
Lena

Lena Jensen, leder

Lena Jensen er vokst opp i Tromsø og er bosatt i Oslo. Jobber som politisk rådgiver i Oslo kommune. Hun har tidligere vært stortingsrepresentant for SV i to perioder.
Lena er gift og har to barn, begge har gått i barnehage.

Hjertesak er kvalitet i barnehagen.

Article image
Egil

Egil Dahl, nestleder

Egil Dahl er opprinnelig fra Fana og er bosatt i Oslo.
Er utdannet adjunkt og jobber som lærer. Har bakgrunn i Høyre.
Er gift og har tre barn, hvorav ett går i barnehage og to på skole, men alle har gått i barnehage fra 1 til 6 år. Den yngste går nå i en middels stor kommunal barnehage , men har "erfaring" fra både liten barnehage og mega-barnehage.
Hjertesaker:
- La barn være barn! Barn må få leke og ha det gøy! Det er viktig å bevare barnehagens egenart og "den nordiske modellen".
- Flere menn i barnehagen.
- Uteaktivitet og lek.

Article image
Honoratte

Honoratte Muhanzi Kashale

Honoratte Muhanzi Kashale bor i Oslo. Jobber som rådgiver i Velferdsalliansen og er sosialentreprenør i BIBI AMKA. Hun er gift og har sju barn, hvorav to i barnehage og fire på skole. Kom til Norge i 2000 og har siden hatt barn i barnehage. Hjertesak: Nok voksne og flere pedagoger i barnehagen. Hun har hovedfag i Stats- og administrasjonsvitenskap, noe som påvirker interessene for rettferdighet, solidaritet og omsorg. Hun holder foredrag om minoritetsspørsmål og foreldremedvirkning. Hun sier selv om at det å flytte til Norge har vært og er en utfordrende og spennende reise: "Jeg er opptatt av at den reisen skal være best mulig når det handler om barna, utvikling og framtiden."

Article image
Hege

Hege Oftedal

Hege Oftedal bor i Stavanger
Advokat i Vierdal Advokatfirma AS,

Er gift og har tre barn. Bjørn 2003, Magnus 2008, Anna 2010
Bjørn har cri-du-chat-syndrom og er sterkt funksjonshemmet.

Hjertesak:
Er spesielt opptatt av tilrettelegging for de funksjonshemmede barna, rettigheter og muligheter.

 

Dagfinn
Dagfinn

Dagfinn Bell

Dagfinn Bell bor i Trondheim
Han er sivilingeniør og jobber hos VVS og Energi Asplan Viak AS. Er gift og har tre jenter. De to eldste jentene går på skolen og den yngste går i barnehagen

Hjertesaker:
- Barnehagen: en positiv opplevelse for barn og foreldre
- Tilpasse barnehagedagen til den enkelte - romslighet og rom for individualitet
- Kvalitet: fysisk miljø og innhold - bør det være en minimumsstandard?
- Flere menn i barnehagen - både ansatte og engasjerte fedre
 

Roger
Roger

Roger Skarvik

Roger Skarvik er bosatt i Alta
Jobber som konsulent
To barn, den yngste har begynt på skolen.

Hjertsak: Barnas rett til samisk språk og kultur. Å bidra til at barna får oppleve samisk oppdragelse og tradisjoner uavhengig hvor i landet de er bosatt.
 

Article image
Jimmy

Jimmy Høiberget

Jimmy Høiberget er bosatt på Østre Toten og jobber som administrerende direktør i Honningcentralen SA.

Er gift og har tre barn, hvorav den yngste skal begynne i barnehage.

Har vært engasjert i barnehagen siden barna begynte der. I dag sitter han som leder for samarbeidsutvalget og styret i barnehagen. I tillegg har han vært med på oppstarten av det kommunale foreldreutvalget for barnehagene i Østre Toten kommune, hvor han også sitter som leder.

Hjertesak:
Foreldre er en viktig ressurs i forhold til samarbeidet mellom hjem og barnehage, men også i forhold til utviklingen av barnehagen som et trygt, godt og lærerikt sted å være. Foreldrestemmen er en viktig stemme og det er viktig at den blir hørt i ulike saker. Jimmys erfaring, etter oppstarten av det kommunale FUB, er at foreldrene har blitt involvert i både budsjettprosesser og diskusjoner rundt fremtidig barnehagestruktur i kommunen. Det er viktig at foreldrene engasjerer seg, og målsettingen bør være at begge kjønn er likt representert.
 

Ressursbank

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post:
Org. nr: 989 628 011