Neahttaresursa váhnemiidda,
geaid mánát leat skuvllas

Hvem representerer FUB?

FUB består av seks medlemmer og et møtende varamedlem. Utvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd 25. juni 2010. Leder i FUB heter Lena Jensen og er bosatt i Oslo. Utvalgets øvrige medlemmer er bosatt ulike steder i Norge og representerer ulike interesser i barnehagen. Hovedkriteriet for å sitte i det nasjonale foreldreutvalget, er å ha egne barn i barnehage.

Under følger en presentasjon av de sju medlemmene i utvalget.
Lena - halvalvorlig 2

Lena Jensen, leder

Lena Jensen er vokst opp i Tromsø og er bosatt i Oslo. Jobber som politisk rådgiver i Oslo kommune. Hun har tidligere vært stortingsrepresentant for SV i to perioder.
Lena er gift og har to barn, ett går i barnehage.

Hjertesak er kvalitet i barnehagen.

Article image
Egil

Egil Dahl, nestleder

Egil Dahl er opprinnelig fra Fana og er bosatt i Oslo.
Er utdannet adjunkt og jobber som lærer. Har bakgrunn i Høyre.
 Er gift og har tre barn, hvorav to går i barnehage og en på skole, men alle har gått i barnehage fra 1 til 6 år. Barna går nå i en middels stor kommunal barnehage , men har "erfaring" fra både liten barnehage og mega-barnehage.
Hjertesaker:
- La barn være barn!Barn må få leke og ha det gøy! Det er viktig å bevare barnehagens egenart og "den nordiske modellen".
- Flere menn i barnehagen.
- Uteaktivitet og lek.

Article image

Honoratte Muhanzi Kashale

Honoratte Muhanzi Kashale bor i Oslo. Jobber som rådgiver i Velferdsalliansen og er sosialentreprenør i BIBI AMKA.
Hun er gift og har sju barn, hvorav tre i barnehage og to på skole. Kom til Norge i 2000 og har siden hatt barn i barnehage.

Hjertesak: Nok voksne og flere pedagoger i barnehagen.

Hun har hovedfag i Stats- og administrasjonsvitenskap noe som påvirker interessene for rettferdighet, solidaritet og omsorg. Hun holder foredrag om minoritetsspørsmål og foreldremedvirkning. Hun sier selv om at det å flytte til Norge har vært og er en utfordrende og spennende reise: "Jeg er opptatt av at den reisen skal være best mulig når det handler om barna, utvikling og framtiden."
Article image

Hege Oftedal

Hege Oftedal bor i Stavanger
Advokat i Vierdal Advokatfirma AS, 

Er gift og har tre barn. Bjørn 2003, Magnus 2008, Anna 2010
Bjørn har cri-du-chat-syndrom og er sterkt funksjonshemmet.

Hjertesak:
Er spesielt opptatt av tilrettelegging for de funksjonshemmede barna, rettigheter og muligheter.

 

Dagfinn
Dagfinn

Dagfinn Bell

Dagfinn Bell bor i Trondheim
Han er sivilingeniør og jobber hos VVS og Energi Asplan Viak AS. Er gift og har tre jenter. Ei har akkurat begynt på skolen, ei skal snart begynne på skolen og ei har akkurat begynt i barnehagen

Hjertesaker:
- Barnehagen: en positiv opplevelse for barn og foreldre
- Tilpasse barnehagedagen til den enkelte - romslighet og rom for individualitet
- Kvalitet: fysisk miljø og innhold - bør det være en minimumsstandard?
- Flere menn i barnehagen - både ansatte og engasjerte fedre
 

Roger

Roger Skarvik

Roger Skarvik er bosatt i Alta
Jobber som konsulent
To barn, ett i barnehage.

Hjertsak: Barnas rett til samisk språk og kultur. Å bidra til at barna får oppleve samisk oppdragelse og tradisjoner uavhengig hvor i landet de er bosatt.
 

Article image

Jimmy Høiberget

Jimmy Høiberget er bosatt på Østre Toten og jobber som administrerende direktør i Honningcentralen SA.

Er gift og har to barn, en gutt på 5 år og ei jente på 3,5 år. Begge går i barnehage.

Har vært engasjert i barnehagen siden barna begynte å gå der. I dag sitter han som leder for samarbeidsutvalget og styret i barnehagen. I tillegg har han vært med på oppstarten av det kommunale foreldreutvalget for barnehagene i Østre Toten Kommune hvor jeg også sitter som leder.

Hjertesak:
Foreldre er en viktig ressurs i forhold til samarbeidet mellom hjem og barnehage, men også i forhold til utviklingen av barnehagen som et trygt, godt og lærerikt sted å være . Foreldrestemmen er en viktig stemme og det er viktig at den blir hørt i ulike saker. Min erfaring etter oppstarten av det kommunale FUB er at vi har blitt involvert i både budsjettprosesser og diskusjoner rundt fremtidig barnehagestruktur i kommunen. Det er viktig at vi som foreldre engasjerer oss, og målsettingen bør være at begge kjønn er likt representert.
 

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post:
Org. nr: 989 628 011