De fleste foreldre opplever blandede følelser når de skal overlate barnet sitt til ”fremmede” i barnehagen. En god tilvenning i barnehagen er viktig for at barnet skal finne seg til rette og trives i barnehagen.

De minste barna kan ikke forberede seg på det som skal skje i barnehagen. Barnehagens rutiner må derfor være på de minstes premisser, og tilvenningen må skje i tett samarbeid og i god dialog med foreldrene.

Gå på besøk

Foreldrene kan også gjøre sitt for at overgangen til barnehagen blir enklere: Ta gjerne med barnet på besøk til barnehagen utenom åpningstid slik at barnet blir kjent med lekeområdet i barnehagen.

Det er også en fint at barnet er vant til å være sammen med flere mennesker enn foreldrene.

Barnehageport
Foto: Colourbox

Gode tips om tilvenning fra FUB

Noen råd fra FUB til den første tiden i barnehagen:

• Ha god nok tid, slik at barnet får tiden det trenger til å bli klart for å skilles fra foreldrene og til å bli hos personalet.


• Sett av to uker til tilvenningen og evaluèr underveis.


• Oppstartsamtaler med gjensidig informasjon mellom foreldrene og barnehagen. Stikkord er søvn, kosedyr, lek, mat, helse etc.


• Ha en fast kontaktperson som holdepunkt for barn og foreldre i starten. Ta også høyde for å endre kontaktperson ved behov.


• Ha gode og trygge rutiner ved avskjed i barnehagen, gjerne med smil og humor.


• Gi barnet trøst og medfølelse når det gråter. Små barn blir mer stresset når det blir avledet.


• Legg til rette for god forutsigbarhet og lystbetonte opplevelser i barnehagen slik at barnet gleder seg over å komme tilbake.


Og til slutt: Barnehagen må legge vekt på en god tilvenning for forforeldrene også: Husk Trygge forelde= trygge barn!

Lykke til i barnehagen!

Med vennlig hilsen
Marie Skinstad-Jansen, FUB-leder