Mange barnehager velger å holde stengt i mellomjula og sammen med sosiale restriksjoner fra myndighetene blir det slik sett en liten nedstenging, på godt og vondt. Denne høsten har det vært mye oppmerksomhet rundt barnehageøkonomi, men oppe i alle diskusjoner om kroner og øre glemmer man av og til de ansatte. De som med åpne armer tar imot våre yngste om morgenen. De som sliter og står på dag ut og dag inn for at smårollingene skal ha det trygt og godt, enten de er inne i en lun lekestue eller ute i horisontalt regnvær i skogen. Vi foreldre ser at dere står på og dere skal ha takk. FUB skal jobbe videre for at bemanningsnormen skal gjelde på hver avdeling for å sikre at alle barn har tilstrekkelig med voksne rundt seg gjennom hele dagen. Jeg er overbevist om at dette vil komme alle til gode!

Spennende budsjett

Ellers har jeg som FUB-leder gjennomgått mitt første statsbudsjett og jobbet med å sette meg inn i de ulike beregningene og mekanismene.

I kjølvannet av statsbudsjettsforslaget kom det en heftig debatt rundt finansieringen av private barnehager. Det endte med forlik, men man vil senere få en gjennomgang av finansieringssystemet. Det kan på sikt by på utfordringer for de minste, private nisjebarnehagene og resultatet blir spennende. Vi er tjent med å ha et variert barnehagetilbud i Norge og har i utgangspunktet ingen å miste. 

Det er derfor med bekymring jeg leser om at en presset kommuneøkonomi fører til nedskjæringer i barnehagesektoren over hele landet. Vi vet at regjeringen lover at de vil komme med midler til økt bruk av vikarer, men vi får også inntrykk av at mange barnehager er utrygge og heller velger å spare inn der de kan, for å være på den sikre sida. Her har regjeringen en vei å gå for at barnehager skal være sikre på at pengene kommer, slik at de kan gi et fullverdig tilbud.

Inspirererende besøk

Vi i FUB har gjennomført våre planlagte fem utvalgsmøter i år. Etter at de to første kunne gjennomføres fysisk, ble vi nødt til å digitalise. Vi  synes selv at vi blir stadig bedre på gjennomføringen av Teams-møter. Som de fleste erfarer vi pluss og minus med det digitale formatet, men vi har slått oss til ro med at vi for kommende halvår må fortsette slik, med utvalgsmedlemmer fra ulike steder i landet.

Formatet hindrer oss heldigvis ikke fra å ha gjester i utvalgsmøtene. På vårt siste møte nå i november hadde vi et inspirerende besøk av Dina von Heimburg som presenterte sitt doktorgradsprosjekt «Det krever en hel landsby». Her ser hun på hvordan barnehagen kan fungere som møteplass i lokalsamfunnet, med et utvidet perspektiv på foreldresamarbeid og barnehagen som arena for sosial inkludering.

Jeg tenker at Dina setter fokus på noe som er i tråd med både FUB sitt mandat og barnehagen sitt samfunnsmandat. At barnehager kan bli enda bedre på å knytte sosiale relasjoner mellom familier og at det handler om samfunnsbygging både i og utenom barnehagens åpningstid. Skal vi lykkes med for eksempel tidlig innsats, er det viktig med et helhetsperspektiv og fokus på psykisk helse hos både foreldre og barn.

Ta vare på hverandre

Vi går et nytt og spennende år i vente. Endringene i barnehageloven skal sørge for at barnehagene jobber systematisk med å forebygge utestenging og mobbing. Barna våre skal føle seg trygge, føle at de blir sett og oppleve at de blir inkludert i lek og barnehagens hverdag. Hvordan dette vil fungere i praksis er noe vi i FUB er spent på. Våre tanker om det kan du lese mer om HER: FUB mener: Psykopsosialt miljø i barnehagen. 

Året vi har vært igjennom har vist oss viktigheten av å ha gode samfunnsinstitusjoner, men også viktigheten av at vi blir gjort i stand til å å ta ansvar for og passe på hverandre. Vi i FUB kommer til å jobbe videre med våre hjertesaker også neste år. Vi ønsker alle barnehageansatte, foreldre og barn en fredelig og god jul og et nytt og bedre år.