Etter utallige tilbakemeldinger er FUBs bestemte inntrykk at foreldregruppa mener at de ansatte er den mest betydningsfulle faktoren for å sikre kvaliteten i hverdagen til barna våre. De ansattes kunnskap, kompetanse og engasjement er avgjørende for å skape trygge barn og fornøyde foreldre.  Statsbudsjettet for 2021 viser at 94 prosent av landets barnehager oppfyller bemanningsnormen. Tallet sier ingenting om kvaliteten i barnas hverdag. For hvor mange timer er egentlig alle ansatte sammen med barna? En spørreundersøkelse fra 2019 viser at halvparten av barnehagene har full bemanning 4-5 timer per dag, mens en tredjedel har full bemanning 2-3 timer eller mindre (Spørsmål til Barnehage-Norge 2019). 

Mange barnehager har ikke tilgang på gode vikarer eller har ingen vikarordning. Tar vi med det faktum at hele 40 prosent av de ansatte i barnehagene er uten barnehagefaglig grunnkompetanse, så er FUB bekymret for dagens bemanning i barnehagen. Kompetansen til personalet er avgjørende for kvaliteten på tilbudet, og det er en utfordring at en stor del av de ansatte mangler barnehagefaglig kompetanse. Forsking er tydelig på at det pedagogiske arbeidet har innvirkning på kvaliteten på barnehagetilbudet.

FUB mener

  • Bemanningsnormen er en minimumsnorm som praktiseres som en maksimumsnorm.
  • Vaktordninger, møter, kurs, sykefravær og foreldresamtaler som påvirker arbeidsdagen til både barnehagelærerne, fagarbeidere og assistentene fører til at det i gjennomsnitt er en underbemanning på avdelingene store deler av dagen. 
  • Det må være mange nok og kompetente ansatte på hver avdeling sammen med barna våre gjennom hele barnehagens åpningstid.  
  • Bemanningsnormen gjelder i dag per barnehage. FUB mener den må gjelde på hver avdeling for å sikre at alle barn har tilstrekkelig med voksne på avdelingen.

LES HELE BEMANNINGSNOTATET HER