3–5-åringer i barnehagen er ofte organisert på samme avdeling, såkalt storbarnsavdeling, dersom barnehagen ikke praktiserer aldersblandede grupper. (1–6-åringer på samme avdeling). Selv om barnehagen benevner denne aldersgruppen som "de store" barna", har vi fremdeels med små barn å gjøre.

Lek og aktivitet

3–5-åringene preges av aktiv lek. Hos 3-åringene er utforskertrangen og grovmotoriske aktiviteter ennå favorittene, men en begynnende interesse for rollelek har absolutt begynt å melde seg. 3-åringen er fremdeles et lite barn, og har et stort behov for fysisk nærhet og god omsorg fra de voksne. Språket er i en rivende utvikling, og mange 3-åringer snakker i setninger med tre til fem/seks ord. 3-åringen har behov for god gulvplass til fysisk lek og lekemateriell det er mulig å bygge med, f.eks. store klosser og puter. Utelek hvor barnet inviteers til å være i fysisk bevegelse og hvor plassen er stor, er viktig for 3-åringene. Denne aldersgruppen barn er også glad i å bli lest for, men mestrer ikke alltid å sitte stille over lengre tid om gangen. Bøker med konkrete illustrasjoner, hvor barnet kan være med å benevne det som skjer på bildene, fenger lett denne aldersgruppen. Korte samlinger og ikke for strenge krav om å sitte lenge ved matbordet, er å anbefale for barn i denne alderen, bl.a. for å forebygge unødvendige konflikter og unngå krav barn på denne alderen ikke mestrer.

Når barnet fyller 4 og etterhvert 5 år, går barnet over i en "roligere" periode med interesse for flere bordaktiviteter og leker/spill med regler. 4–5-åringenes stadige bedre utviklede finmotorikk gjør sitt til at aktiviteter med å tre perler og fingerhekle garn fenger på en ny måte. Mange grov- og finmotoriske ferdigheter er godt utviklet og derved også følelsen av mestring. Mange barn trives med å delta på aktiviteter som f.eks Allidrett med skigåing, ballspill og friidrettsaktiviteter. De er glad i høytlesning og kan sitte lengre stille med å lytte til bøker og gjerne spennende historier. De kan også gjenfortelle historier i større grad, og er gjerne glad i å fortelle vitser og gåter. Rolleleken hos 4–5-åringen er godt utviklet og og de kan holde på lenge med en og samme lek. Denne aldersgruppen har derfor stor glede av leker som innbyr til rollelek: utkledningstøy, kjøkkenutstyr, smådyr og dokker. Språket ledsager gjerne leken og de har et stort ordforråd, rundt 13 000 ord, og velutviklede 5–8 ordssetninger.

Sosial utvikling

3-åringen syntes det er utfordrende å vente på tur og vil gjerne ha sine behov tilfredsstilt her-og-nå. 4–5-åringene tåler bedre å vente på tur og å få beskjed om å vente litt. De forstår lettere forskjell på rett og galt og kan lettere justere adferden med verbal rettledning.

Spill og tegning

3-åringen kan fint klare å konsentere seg, men ikke alltid over så veldig lang tid. Det er selvfølgelig store individuelle forskjeller på 3-, 4- og 5-åringer, men 3-åringen fortrekker nok fysisk lek og bevegelse framfor å sitte stille ved et bord å tegne. 3-åringen har begynt å tegne menneskelignende tegninger, ofte det vi på fagspråket kaller "hodefotinger". Dette er tegninger med stort hode uten kropp, hvor armer og ben stikker direkte ut fra hodet. 4–5-åringene kan konsenterer seg i lengre tid ad gangen med å spille spill eller bygge konstruksjonsspill. Mange kan følge bruksanvisninger på lego og bygge byggverk. De er også godt kjent med fargene og tegner både mennesker og kjøretøy. Ofte er tegningene virkelighetsnære og detaljrike som feks fingre med ring. Noen skriver navnet sitt, men snur ofte bokstaver speilvendt. De benytter "pinsettgrepet" når de bruker blyant og klarer som regel å klippe med saks. "Der hvor det er barn, der er den gylne tid." (Novalis)